מה הוא "עליי תאנה"? סיכום הזוהר היומי – מאת הרב ישראל לנג

דף יומי בזוהר, פרשת בראשית כרך ב', עמודים קפ"א – קפ"ג, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה:
מה הוא "עליי תאנה"?

 

סיכום השיעור:

האם מותר להשתמש בכשפים או אותות ומופתים?
הסתרה, במציאות יש שני סוגי הסתרות:
1. מצד קדושה, שזה צל המאפשר לקנות אמונה – הנותן את הכח לאהבה. כמו משה, שבשכר שהסתיר פניו זכה לתמונת ה 'יביט.
2. הסתרה מצד טומאה – של כשפים. לאדם וחווה הייתה טעות בכך שרץ צל, אך לא צל של אמונה, אלא של קסמים וכשפים. כלומר, האמן שיש כוח בבריאה בלי בורא.

דרך נכונה, בה היה צריך לפעול אדם וחווה לאחר חטא, הוא לבכות על חטא – לעשות תשובה, לבקש יגיעה וכך להגיע לקרבת ה '.

קסמים וכשפים הוא רצון להשיג משהו ללא יגיעה, ולכן זה מכחיש פמליא של מעלה. מסביר בעל סולם, שעד לגמר תיקון אסור לעשות אותות ומופתים, ואפילו כדי להחזיר אנשים בתשובה, מכיוון שזה מגביר גם את צד טומאה.