הרב קוק – אורות הקודש – קריאה להסתכלות עליונה – שער א' סד

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams