במה חטא קין? סיכום הזוהר היומי – מאת הרב דוד היימן

הזוהר הקדוש בראשית ב' עמודים קצ"ג-קצ"ה, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

שאלה:
במה חטא קין, וכיצד נכון לפעול עם הפרטיות?

 

סיכום השיעור:

הבל וקין מייצגים את הימין והשמאל, בהתאמה.
הימין – טבעו השפעה ואמונה. השמאל – טבעו קבלה ומדע.
בחינת הפרטיות, הרצון לקבל, נראית כשולטת – כחזקה. אך יש לדעת שבאי התכופפותה לימין – סופה חולשה. המזור של השמאל הוא בהתחברותו לימין. כיצד? ע"י שנכפף אליו מתוך שליחות והסכמה למילוי תפקידו באני המשותף.
קין ביקש להמשיך את האורות לפרטיות. אך מכיוון שאסור הדבר טרם תיקון כל בחינות ההשפעה, חטא קין, וגרם למות הבל ולנפילתו שלו לקליפות.

——-

להצטרפות לוואטסאפ היומי שלח הודעה (סמסוואטסאפ) למספר – 0542142421 עם המילים: נא לצרף לסיכום.