הרב קוק – אורות הקודש – ההתעלות ברזים – שער א' סז

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams