סיגופים, גלגולי שלג – מה דעת התורה בעניין? סיכום הזוהר היומי – מאת דוד שמואל

498

דף היומי בזוהר, בראשית ב', עמודים ר"ב, ר"ג, ר"ד, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלות:
האם צריך סיגופים בשביל לחזור בתשובה?
מה באמת אומרת פנימיות התורה על גלגולי שלג וסיגופים נוספים?

סיכום השיעור:

למדנו בזוהר שלאחר שחטא אדם הראשון בחטא עץ הדעת, עשה תשובה וסיגף עצמו.

אנו לומדים מכך שאדם שרוצה לעשות תשובה, צריך לסגף את עצמו. הסיגוף האמיתי הוא ויתור על ההשתוקקות העצמית המפרידה את האדם מהכלל – מהבורא.

דורות ראשונים עסקו בסיגופים גשמיים, כמו גלגולי שלג וכדומה. אבל עשו זאת רק כסימן לסיגוף הרצון הפרטי הנ"ל שאותו מייצג הגוף החיצוני שלנו. אבל כיום, אנחנו כל-כך מזוהים עם הגוף הגשמי, עד כדי שמתבלבלת כוונתינו לחשוב שסיגוף הגוף החיצוני הוא העיקר. לכן כיום, הדרך העדיפה היא לוותר על גאוותנו ע"י התבטלות לרב ולעבוד למען הכלל. כשנעבוד כך, ממילא תסתגף הנקודה הפרטית שבנו שדואגת רק לעצמה.

——-

להצטרפות לוואטסאפ היומי שלח הודעה (סמסוואטסאפ) למספר – 0542142421 עם המילים: נא לצרף לסיכום.