האם האדם באמת יכול להגיע לידי מצב שכל מעשיו יהיו לשם שמים?

כן.
ע"י 3 שלבים :
1. לנסות בכל כוחו.
2. לראות כי למרות שמקיים את כל המצות ולומד תורה אך הוא מרגיש חוטא כי אינו עושה ולומד לשם שמים, ואז צריך לצעוק "אבינו מלכנו חטאנו לפניך".
3. ואז לאחר שניסה בכל כוחו וראה שהוא חוטא יכול לומר "אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה", כי באמת רואה שאין מישהו אחר שיכול לתת לו את המדרגה הזו.

ר' ברוך שלום הלוי אשלג
גילה במאמריו את כל מסתרי נפשנו, בקרוב יום ההילולא.