עבודת ההתחזקות – "עיקר מוחא וליבא"

אחרי מה צריך לרדוף האדם? מהו המצב הנפשי הנקרא 'תוהה על הראשונות'? מהו אותו צד בהנאה שצריך לבטל? התשובות לפניכם- מתוך שיעור על הספר 'שמעתי' אות יז'.