שמעתי – הרב אדם סיני – הקשר שבין הבורא לנבראים. חלק ב

איזה יתרון נותנת לנו התחושה של הרצון להיות 'חלק'? מיהו המשיג ומיהו המושג? כשאנו מדברים על הנאה, האם כוונתנו מצד עצמה או מצד איך שאנו מתפעלים ממנה? מהו האינסוף? שיעור שני מתוך חמישה…