שמעתי. הקשר בין בורא לנברא — חלק ג

מהו ערך העולמות מצד עצמם? מהו סוד הפסוק "אני הוי"ה לא שניתי"? כשאנו מדברים על האור- למה כוונתנו? האם יש השגה באור מצד עצמו? התשובות לפניכם בשיעור שלישי מתוך חמישה…