ראש חודש אב תשע"ב – הכנה נפשית – מאת הרב אדם סיני

מהו בית המקדש שאני צריכים להצטער עליו בט' באב ומה היא האהבה שחוגגים בט"ו באב