סוכות – מהו פסולת גורן ויקב – שמעתי רכז

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams