פסח – שמעתי – מהו קטנות וגדלות באמונה

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams