פסח – שמעתי – מטרת העבודה

91

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams