פסח – סוד יציאת מצרים מלמד אותנו לצאת מהכעס – עם הרב עדיאל רוזנפלד

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams