שבועות – מאמרי שמעתי – טעם שנקרא חג הביכורים מתן תורה – מאמר ר"ט

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams