שבועות – מאמרי שמעתי – החילוק בין מוחין דשבועות לדשבת במנחה – מאמר רי"א

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams