שמעתי בנושא שבועות א – תשע"ד

166

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams