שמעתי בנושא שבועות ב – תשע"ד

107

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams