הדף היומי בזוהר הסולם – נח – קכז-קכט (שיעור השקפה)

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת נח, עמודים קכ"ז – קכ"ט. י"ז אלול תשע"ד

אנו ממשיכים במאמר שער החצר הפנימית.
למה הקליפות באים לשלוט?
ישנם בארץ ישראל (שהיא החצר הפנימית) ב' צורות כדי שהחיצונים לא יבואו לשלוט:
א – כשבאה חכמה לא מסכימים לקבל אותה לפרטיות.
ב – כשבאה חכמה משמשים בה למען הכלל, לביחד, למטרה הנכונה.

בארץ ישראל יש תענוג, אבל מהקדושה, מהביחד.
כאשר אדם חש שיש לו תענוג רק מדברים שקשורים לחול (ולא לדברים שקשורים לשבת) – ידע שהוא בחוץ לארץ. לכאורה בחוץ לארץ אפשר להנות גם ביום חול בלי שאף אחד יפריע, משום שהקדושה כבר "לא מעניינת". אבל זה גלות.

מאמר נוסף אנו לומדים. כתוב: ויאמר ה' הן עם אחד ושפה אחת לכולם וכו' הבא נרדה ונבלה שם שפתם", כלומר נבלבל את שפתם משום שכל אחד מדבר בשפה העצמית שלו מתוך אנוכיות, ולכן לא מבינים זה את זה.
לעומת זאת בקדושה כולם בדברים באחדות ומתוך רצון משותף למען הכלל.
להרחבה ולהמשך – שמעו את השיעור…