ראש חודש תמוז תשע"ג – הכנה נפשית – מאת הרב אדם סיני

130