ראש חודש חשוון תשע"ג – הכנה נפשית – מאת הרב אדם סיני

דברי הרב אדם סיני בסעודת ר"ח חשוון – מהי העבודה הפנימית של החודש?
"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams