סיפורים חסידיים בפנימיות-המעבר לקוצק

103

מה רבי מנדל לבחור בעיר קוצק כדי להכות בה שורשים ושם להצמיח את חסידותו? מהי נקודת החיבור, התמוהה לכאורה, שהוא מצא באנשי העיר? מהי נקודת החיבור שעלינו לחפש כשאנו בונים מערכות יחסים?