סיפורים חסידיים בפנימיות-המעבר לקוצק

מה רבי מנדל לבחור בעיר קוצק כדי להכות בה שורשים ושם להצמיח את חסידותו? מהי נקודת החיבור, התמוהה לכאורה, שהוא מצא באנשי העיר? מהי נקודת החיבור שעלינו לחפש כשאנו בונים מערכות יחסים?