סיפורים חסידיים בפנימיות-רק סוסים הולכים באמצע.

107

על מה היו מוכנים החסידים לוותר כדי ללכת אחרי הרבי? מה לא מוכן לסבול הרבי מקוצק? מיהו אותו אחד שאינו יכול לעמוד במלחמה על תיקון הנפש? מה הסוד הטמון בסיפור?