סיפורים חסידיים בפנימיות- כשהרבי מפשיסחא הסתלק

103

מה קרה לאחר הסתלקותו של הרבי מפשיסחא? איך הגיב ר' מנדל מקוצק כשכלל החסידים בקשו ממנו להיות הרבי? איך היו שנותיה הראשונה של חסידות קוצק בעיר טומשוב? והכי חשוב- מה אנו לומדים מהסיפור?