סיפורים חסידיים בפנימיות- כשהרבי מפשיסחא הסתלק

מה קרה לאחר הסתלקותו של הרבי מפשיסחא? איך הגיב ר' מנדל מקוצק כשכלל החסידים בקשו ממנו להיות הרבי? איך היו שנותיה הראשונה של חסידות קוצק בעיר טומשוב? והכי חשוב- מה אנו לומדים מהסיפור?