הדף היומי בזוהר הסולם – לך לך – יג-טו (שיעור השקפה)

96

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams