קונפליקט? יש פתרון! הואטסאפ היומי מהזוהר, דוד היימן מסכם.

מתחילים פרשת לך לך בזוהר הקדוש במסגרת דף היומי!!!
עמודים א'-ג'. סיכום מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

 

שאלה – על מה מתקיים העולם?

סיכום השיעור:

הזוהר הקדוש מלמד אותנו שהן העולם והן בני אדם מתקיימים רק על קו אמצעי.

מהו הקו האמצעי?

הרצון לקשר. מכאן שחייבים אנו להשתמש בקונפליקטים שיש בין ב' הקוים- הימין והשמאל, הבעל והאשה, המים והאש כדי לבוא לאחדות ולאהבה המתקימים רק בקו האמצעי.

כיצד אפשר להמשיך את הקו האמצעי?

ע"י שעוסקים ישראל בתורה שהיא בחינת קו אמצעי ומעלים ע"י העסק בה ביקוש לקשר. ביקוש לאני המשותף.

מכאן, שכל תפקיד המלחמה הוא לא להכרעת הצד השני אלא כדי לבוא איתו יחד למקום השכינה – האני המשותף בבחינת קו אמצעי.

 

לקבלת הוואטסאפ היומי בנייד שלכם שלחו סמס\ואטסאפ עם המילים – נא לצרף לסיכום, למספר 0542142421. תודה