דף היומי בזהר הסולם – לך לך יט-כא (שיעור השקפה)

עמודים יט – כא
אנו במאמר "ואעשך לגוי גדול" (כך אמר ה' לאברהם).
אברהם הוא צד הנשמה שבאדם, והוא עשה תנועה מצד עצמו שהיא גרמה לכך שבזכות זה ה' התגלה אליו.
מי שמחכה שיקבל הרגשה לפני שעשה מצד עצמו – לא יקבל.
ואעשך לגוי גדול – הגדולה היא מצד הימין. מה עושה את האדם גדול? כשהוא יכול לפעול את צד הגדול שבו. האדם בנוי מנשמה וגוף, מה שמייצג את הנשמה שבו זה האמונה.
לקטן צריך לדאוג כל הזמן, לעומת הגדול שהוא משפיע, הוא יוצר ולא מקבל. חסד זהו גדולה. אברהם אומר – הגדולה היא להיות כמו הבורא, לפעול את צד הנשמה, לעומת נמרוד שרוצה להגדיל את צד הבריאה, צד הגוף.

שואל רבי אלעזר את רבי שמעון אביו, למה כתוב "לך לך מארצך" הרי גם תרח ולוט הלכו עם אברהם ולמה לא אמר "לכו לכם"?
"לך לך" היינו היציאה כדי לבוא לתיקון. רצונות הגוף לא רוצים לבוא לתיקון אלא הנשמה רוצה. את הנשמה – תלכי לך לתיקון. כשאדם רוצה לחזור בתשובה ולהתחיל לעשות עבודה בא איתו יצר הרע. כך גם לוט בא עם אברהם. מצד להיזהר ולהשמר ממנו שלא להימשך אחריו לרעה. עד שמביאים גם את הגוף להסכמה לתיקון – הגוף מתנגד ומושך את האדם לדרך רעה.

לכן כאשר אנחנו מתחילים עבודה צריך להתחיל מתוך מחשבה גבוהה, ואז כשבאים למקום הגוף, מקום הפרטיות, מקום התיקון, יש הרגשה שהגוף שולט – אבל אסור להסכים למציאות זו שהגוף שולט, צריך להכפיף את אותה מחשבה עליונה על הגוף. למרות שזה מציאות קשה שיש בה כעס אסור להסכים לגוף. הזמן הזה הוא זמן שצריך בו שמירה גדולה, כמו שנות הערלה לפני שאוכלים את פרות האילן.
שמור על הכח הזה שאתה בזמן ההכנה שעדיין אין בו תענוג.

להרחבה ולהעמקה – הקשיבו לשיעור…