אף אחד לא יעבוד במקומך! הוואטסאפ היומי מהזוהר – מאת דוד שמואל

דף היומי בזוהר, פרשת לך-לך, עמודים י'-י"ב, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלות:

למה אמר ה' לאברהם ללכת לארץ כנען, הרי כבר התחיל אברהם ללכת לשם?

האם כשאעשה תנועה לרוחניות, יעזרו לי משמים?

סיכום השיעור:

מלמד אותנו הזוהר הקדוש יסוד חשוב מאד בעבודת ה':
"הבא ומתעורר מעצמו מלמטה, מסייעים לו מלמעלה. אבל בלי אתערותא דלתתא, אין אתערותא דלעילא."

יסוד זה לומד הזוהר מאברהם אבינו. אברהם התחיל ללכת לכיוון ארץ כנען ונעצר בחרן. רק לאחר מכן, אמר לו ה': "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך".

כלומר, משום שאברהם התחיל את התנועה מצידו, סייע לו ה' להמשיך. אבל מי שלא יעשה מצידו, אף אחד לא יעשה במקומו.

לקבלת הוואטסאפ היומי מהזוהר מידי יום אצלך בנייד – שלח הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר 0542142421, תודה.