הדף היומי בזוהר הסולם – לך לך – כח-ל (שיעור השקפה)

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams