לב האישה

שאלה מגולשי האתר לכבוד הרב אדם סיני:

כיצד ניתן  להגיע ללב האישה כדי שתקבל את האמונה?

 

אין פטנט בטוח, שאחרת הצדיקים היו כבר מתקנים את ליבנו. אך בהחלט יש הרבה מקום לעבודה בעניין. עיקר העבודה היא לאפשר מרחב ראוי ללב האישה לבוא לקראתך.

הכבוד שאתה יכול לרכוש לאישה, לפייס אותה ע"י מה שאומר הזוהר כדרך פיוס, אמור לה "את עצם מעצמיי בשר מבשרי" במילים שלך, במילים שתקבל את המסר, שאתה מרגיש אותה כחלק בלתי נפרד מישותך, שדאגתך לאני המשותף ביניכם הוא משמעותי בחייך מאוד,

לאחר מכן, יש לומר לה  "לזאת יקרא אישה" מסביר בעל הסולם, שצריך לתת לאישה הרגשה שבזכותה אתה משיג את האושר הנכסף, שהטוב שלך בא מהשיתוף איתה ודווקא אתה.

אך לכל זה הסתייגות מאוד ברורה, שזה יהיה במסגרת האמת. אם היא תבקש ממך לגנוב בשביל לבצע את הפיוס והכבוד, אזי ודאי שלא ראוי לעשות זאת. כן יש לשמור על ערכים אחרים בתואמים, כל אחד לפי דרגת האמת בה הוא מצוי.

אני מאחל לך ולאשתך זוגיות אוהבת ושמחה בדרך האמת

גמר חתימה טובה

בידידות

הרב אדם סיני