מציאות של חרון אף – כעס! הוואטסאפ היומי מהזוהר – מאת הרב עדיאל רוזנפלד

380

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך לך, עמ' טז-יח, מתוך שעורו של הרב אדם סיני שליט"א:

שאלה –

מהי ההליכה מחרן שכל יהודי צריך לעשות?

סיכום השיעור:

מלמד אותנו הזוהר הקדוש שאברהם אבינו עזב את אור כשדים והגיע לחרן. ה' ית' אמר לו: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך".

מבחינה פנימית, אברהם מייצג את מידת החסד שבנו. כאשר יהודי מוותר על הרצון הפרטי שלו, על האגו, יוצא מבחינת אור כשדים, מעבודה זרה שעבד רק את עצמו, ורוצה להגיע לרוחניות אמתית, יש שלב שהוא מגיע לחרן, למציאות של חרון אף וכעס. הוא מגיע לייאוש כי רואה שעשה מאמץ גדול ולא מצליח להתקדם אל המקום אליו שאף.

במצב כזה הוא צריך לפעול כמו אברהם אבינו שפעל עפ"י ציווי ה'. "לך לך", תעשה תנועה אמתית בתוכך ותעזוב את עצמך, את האגו שלך, ואל תאשים את הסביבה. לך "מארצך" -תוותר על התענוגים הפרטיים שלך. לך "ממולדתך"-תוותר על התפיסה שתצליח רק בזכות הכישרונות והכוחות המצויים בך. לך "מבית אביך"-אל תחשוב שיעזרו לך משמיים כי יש לך ייחוס משפחתי.

אם נפעל כך נוכל להגיע לארץ כנען, לרוחניות אמתית ולא רוחניות פרטית שהיא רק לעצמנו.

יום טוב!

לקבלת  הוואטסאפ היומי בנייד שלכם – שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.