מהי גדלות אמתית? הוואטסאפ היומי מהזוהר – מאת הרב יוני כהן

דף היומי בזוהר, פרשת לך-לך, עמודים י"ט – כ"א, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה:

מהי גדלות אמתית ומה עלינו לעשות כדי להגיע אליה?

סיכום השיעור:

במאמר שלפנינו אנו רואים שה' הבטיח לאברהם: "ואעשך לגוי גדול".

יש לשאול: במה זכה אברהם אבינו להבטחה כזו? אומר הזהר שהוא היה מוכן לפעול מצד עצמו באמונה. לא ניתן לקבל את אור הגדלות ללא מאמץ ויגיעה מצד האדם.

אומר רשב"י שאברהם פעל מצד הימין, שהוא בחינת אמונה, הבאה לידי ביטוי בנשמה מצד היותה משפיעה, אוהבת. לאחר מכן הוא הביא את צד הגוף שבו, שהוא הפרטיות שלו, למקום הזה של ההשפעה.

השילוב הזה של שני הכוחות יחד של נשמה וגוף הביאו אותו למציאות של הארה זו בכל הפרטים, ובזה בעצם הוא נהיה גדול. ובמה ראה אברהם את גדלותו? ביכולת שלו להיות בקשר עם הבורא.

לקבלת  הוואטסאפ היומי בנייד שלכם – שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.