משולחן השבת – פרשת האזינו

היום יום שלישי בשבת קודש

עוד קצת משולחן השבת: בפרשת 'האזינו' משה מדבר אל העם, אם אינני טועה, בפעם האחרונה.
הדברים שהוא אומר לעם נחשבים כשירה, אולם הם נשמעים ללומד התמים כדברי תוכחה.
אולם כאן מסבירים חכמינו כי לחזור בתשובה מיראה זה טוב מאוד, אולם לשוב מאהבה זה הכי טוב.

ומה הקשר בן דברי התוכחה לכך שהם נקראים שירה, ולכך שאהבה היא הכי טובה?
משל לאדם שהולך לקבל זכייה של 10 מיליון ₪. הוא נמצא בבית מפעל הפייס ולפני שמקבל את הצ'ק מסבירים לו כיצד לנהוג עם הכסף, ואיך להישמר, ומהן הסכנות, ואת כל הטעויות שעשו הזוכים הקודמים, וכיצד יישמר ולא יעשה את אותן הטעויות.

הדברים הללו למרות שהם קשים, נשמעים לו כדברים מתוקים ונחמדים כי הנה, עוד מעט הוא יקבל את כל הכסף, וכל דקה שעוברת למרות שהיא קשה היא גם מתוקה.

כך מבטיח לנו משה, כי מובטחת לנו גאולה אמיתית, גאולה נצחית, ששווה יותר גם מ-100 מליון. ולכן, מי שמצליח להבין שמשה מבטיח גאולה, דברי התוכחה נשמעים טובים ומתוקים כמו שירה!

ולכן, מצב של אהבה חשוב כדי לעבור ממצב של שמיעה, למצב של "האזינו" – שזה מצב של קשר, ושל לקיחת אחריות על האהבה, על הזוגיות. מי ייתן שכולנו נזכה להאזין לחברינו באהבה ושמחה ורצון לחזק את הקשר.
גמר חתימה טובה!

בתמונה – ציון הרב"ש אליו עלינו ה' תשרי