כך היה: יארצייט מו"ר רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל – בקהילת הסולם!

יארצייט האדמו"ר רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל

יארצייט הכוונה ליום שבו התאריך של הפטירה. רבי ברוך שלום נולד בז' בשבט ה'תרס"ז, ונפטר בה' בתשרי ה'תשנ"ב בגיל 84 (22 בינואר 1907 – 13 בספטמבר 1991).

פתיחה

ביום ראשון בערב, ליל ה' בתשרי (28\9\14), ציינו בבית מדרשנו את יום פטירתו של הרב"ש (רבי ברוך שלום).

הרב"ש הוא בנו בכורו וממשיך דרכו של בעל הסולם – רבי יהודה לייב הלוי אשלג זצוק"ל. אנו, קהילת הסולם, הולכים לאורם ושותים ממעיינות תורתם. הרב אדם סיני שליט"א, נשיא בית מדרש "הסולם", למד אצל הרב"ש, ומספר שנים אחרי פטירת הרב"ש הוקמה קהילת "הסולם".

 

סעודת יארצייט

פתחנו בבית המדרש בסעודה גדולה לכבוד הצדיק. פתחנו במנהג ה"לחיים" עם הרב במשקה טוב שתרם אחד החברים, הדלקנו נר נשמה לכבוד הרב"ש, אכלנו אוכל טוב שהחברים הכינו במשך היום, שרנו ניגון מיוחד שהלחין הרב"ש (המתחיל במילים: "כי חילצת נפשי"), שמענו דברי תורה מאת מורנו ורבנו הרב אדם סיני שליט"א וכן מרבנים נוספים בבית המדרש.

השנה – התרחבנו! במקביל לסעודה שהתקיימה בבית המדרש ברמת גן התקיימו סעודות גם בסניפים נוספים: בראשון לציון ואלקנה שבשומרון.

 

נסיעה לציון (הקבר)

לאחר הסעודות נסענו כולם בשלושה אוטובוסים, מבית המדרש ומכל הסניפים, לירושלים לקברו של הרב"ש בהר המנוחות.

שמחנו לראות את הקהל הגדול שהגיע למעמד. מורנו ורבנו הרב אדם סיני שליט"א דיבר לפני כולם מעט על הרב"ש ומה אנו לוקחים ממנו ומהיום המיוחד הזה.

בזמן שהרב דיבר ואנחנו הקשבנו, הלכו כל הילדים של קהילת הסולם ביחד עם הצוות החינוכי של הקהילה – לקברו של הרב"ש, שמה הם שרו שירים הקשורים לדרך הסולם, הדליקו נרות נשמה והתפללו לה'.

לאחר מכן, ירדנו כל שאר הקהילה וכל האורחים, בראשנו הרב, עמדנו ליד הקבר, קראנו את התהילים שנוהגים לקרוא ליד הקבר, שרנו את הניגון החזק והמיוחד של הרב"ש ("כי חילצת נפשי ממות, את עיני מן דמעה, את רגלי מדחי"). הדלקנו נרות נשמה, כל אחד התפלל את תפילתו האישית ועלינו חזרה. כמובן – שתינו "לחיים" עם הרב ואכלנו קצת כיבוד ומזונות. בסביבות חצות הלילה סיימנו וחזרנו לאוטובוסים…

 

ובכן – למה זהו יום חשוב כל כך?

זהו לא סתם עוד יום, וזוהי לא סתם עוד סעודה. זוהי הזדמנות מיוחדת ומרגשת בבית מדרשינו בה אנו נפגשים מחדש עם מה שהותיר לנו רבי ברוך שלום הלוי אשלג, עם הרושם מדמותו המיוחדת ועם תורתו העמוקה. זהו זמן להעריך, ואולי אפילו לומר תודה, ובמיוחד – לחפוץ ולרצות ללכת בדרכיו של הרב"ש.

מי היה רבי ברוך שלום?

תוכלו לקרוא בהרחבה על ידי לחיצה כאן.

בקצרה נאמר שהרב"ש, בנו בכורו של בעל הסולם וממשיך דרכו, היה דמות מיוחדת מאד, והיה מוסר נפשו לעבודת ה' ללא שום סייג ופניה. כל מטרתו, כל חייו הייתה לעבודת ה'. שאף תמיד שעבודתו תהיה על דרך השלמות. לא בגלל שחסר לו משהו בגשמיות אלא בגלל ששאף לשלמות בקשר עם ריבונו של עולם.

הרב"ש לא כתב ספר באופן מסודר ואת ספריו ליקטו ממאמרים שכתב לתלמידים, וכן ממאמרים ששמע בעצמו מאביו בעל הסולם וכתב במחברתו וכמו כן ממכתבים ששלח לתלמידיו. (את ספרי הרב"ש ניתן למצוא ב"ספרים להורדה" בתפריט הראשי באתר).

בכל כתביו רואים נקודה עמוקה שחודרת ממש לעמקי הנפש של כל אדם באשר הוא ומעמידה אותו בשאלה הפשוטה – האם אתה באמת עובד את ה'? היה אתה באמת מאמין בו? האם אתה באמת מוכן למסור את כל כולך לה'? או שמא תורתך בנויה על יסודות חינוכיים מבית אבא שאינך מאמין בהם במאה האחוזים?…

מדברי הרב:

 

לסיום

בטוחים אנו שכל אחד שלומד מכתביו של הרב"ש מבין מהי גדולתו ועצמתו, ומקווים שנזכה כולנו ללכת באורו ובאורם של כל גדולי ישראל שהנחו אותם את הדרך העולה בית ה'. אמן.