דף היומי בזהר הסולם – לך לך לא-לג (שיעור השקפה)

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך לך, עמודים ל"א – ל"ג, ו' בתשרי תשע"ה.

אנו ממשיכים את המאמר "ויעבור אברם בארץ".

כדי להבין מאמר זה צריכים להבין מה הדרך של אברהם לעבור בארץ. צריכים להבין מיהו אברהם ומהו המעבר הזה?

במעבר זה רוצה להראות לנו מה המעבר שאברהם עושה, וכן איזשהו רציפות של ד' בחינות דאור ישר המתבטאת באבות. באים לספר לנו מהלך שעושה אותה מדרגה רוחנית שנקראת אברהם.

ב' מושגים נביא כאן בקצרה:

"מנעולא" – כח היראה, המבטא את רצון הבורא, כלומר כח הנברא שרוצה לפעול כמו הבורא ואומר – אני לא מקבל. זהו כח הבינה, היכולת לנעול את הרצון לקבל. זהו מצב של יראה, מזה קונים חכמה.

"מפתחא" – קבלת אור החכמה, דהיינו הרצון של הבריאה עצמה.
אומר הזוהר, שעד עכשיו לא היה כח המנעולא שולט על הארץ.

אברהם אבינו רואה שאין מנעולא, אין יראה, וכתוצאה מכך – יש רעב בארץ. לכן צריך ללכת למקום שאפשר לעשות שמה את העבודה בשביל לייצר את הכח הזה של המנעולא. לכן יורד אברהם למצרים כדי שמשם יוכל לתקן את החיסרון.

אנו רואים במקום אחר, שה' מבטיח לאברהם שיתן את הארץ לזרעו ואברהם שואל – במה אדע כי אירשנה? (איך אדע שבאמת זרעי ירש את הארץ?), ועונה לו ה' – ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדו ועינו אותם ארבע מאות שנה. (זאת בעצם תשובת ה' לשאלה איך אדע שזרעי ירש את הארץ? על זה אומר לו ה' – זרעך יהיה גֶר בארץ שאינה שלהם, וייענו אותם וכו'). כלומר אומר לו ה' – זרעך צריך לרדת לרצון (ארץ) כזה שאינו שלהם, שהוא בעצם הרצון לקבל בעל מנת לקבל, כדי לדלות משם את צורת העבודה.

למה צריך לרדת למקום נמוך כל כך בשביל לתקן? כדי להרגיש את האנוכיות, להרגיש את הדבר הצריך תיקון. אדם שלא מרגיש את האנוכיות שלו – לא יכול לתקן! אם אדם לא פוגש את המקרה – לא יכול לבוא אל מעבר למקרה.

מצרים היא זו שמספקת לנו את הפגישה עם האנוכיות, עם המקרה. האנוכיות של האדם היא זו שניגשת לדברים בעולם בהתיחסות של "מקרה" או של "מצב".

למשל אדם כשכואב לו הראש הוא אומר לעצמו – זהו מצב טוב או שאומר שמצב זה אינו טוב.

אם נחשוב בצורה ראויה נבין שה' שלח לנו את המצב, וה' יכל לעשות מצב יותר טוב, אבל ה' רוצה שאנו נתייחס למצב בצורה נכונה. את ההתיחסות, שהיא בעצם המעבר למקרה – אותה צריכים אנו לתקן. אנו צריכים ללמוד להתיחס נכון למצבים ולא לחיות רק את המצבים. אבל אם לא נפגוש את המצב – לא נוכל לעבור אל מעבר למצב.

נסיים כאן ונאמר שאברהם יורד למצרים, למקום הצר, מקום שבו מורגשת האנוכיות – כי משם צריך לתקן.

זוהי טעימה קטנה משיעור מלא – כדאי לשמוע את השיעור המלא…