מעשה גשמי

שאלה:

בעולם הזה, הגשמי, אנחנו מגדירים "מעשה" כפעולה או תנועה שאדם ,לדוגמה, פועל ע"י אחד או כמה מאבריו, כפי שהדבר נתפס בחמשת חושינו. האם יש "מעשה" גם בפנימיות? אם כן, מהו "מעשה" בפנימיות או למה (לאיזה דבר) קוראים חכמי הקבלה "מעשה"?

 

מעשה בפנימיות הוא תנועה ממצב אחד למשנהו. כל מצב מתואר כשילוב בין חמר לצורתו. היחס נקבע ע"י צורת הזיווג התלויה בגובה קומה של המסך ובסוגו.

ואם הייתי רוצה לפשט את הדברים ולהביאם לידי נגישות, הייתי מגדיר מעשה כתנועה נפשית של האדם.

כדי לייצר את התנועות הנכונות צריך להכיר את הנפש הרדיאלית ואת זו שאנו מצויים בה, ואז כשנדע מאין באנו ולאן אנו הולכים אזי נדע להלך כראוי בעולם הרוחני.

בברכת גמרה חתימה טובה

ובידידות

הרב אדם סיני