כך היה: יארצייט מו"ר רבי יהודה לוי אשלג בעל הסולם זצוק"ל – בקהילת הסולם!

יארצייט מו"ר רבי יהודה לוי אשלג בעל הסולם זצוק"ל

לאחר יום הכיפורים

לאחר החג הטהור, יום הכיפורים, שבו כל על ישראל בכל מקום שהם מתאספים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובאים לדרוש את ה' ולבקש ולהתחנן על נפשם, וכמו כולם כך גם אנו בקהילת הסולם נאספנו בבית המדרש ביום הכיפורים ובאחדות חברים גדולה התפללנו לה' ית', רחצנו את עצמנו מרצונותינו הכוזבים, וויתרנו על הרצונות החיצוניים ומתוך טהרה גדולה התפללנו לה' שיקרבינו אליו ואל עבודתו, ביום זה ובכל השנה כולה.

 

unnamed (4)

 

נסיעה לציון של בעל הסולם

לאחר החג הטהור, יום הכיפורים, יום שבו לפני שישים שנה נפטר אדוננו מורנו ורבנו רבי יהודה לייב הלוי אשלג זצוק"ל, בעל פרוש "הסולם" על הזוהר הקדוש, לאחר שהתפללנו במשך היום וצמנו ככל עם ישראל – סעדנו מעט את ליבנו ונסענו כל הקהילה – לירושלים, לקברו של בעל הסולם הקדוש. אל הקהילה הקטנה ברמת גן הצטרפו אנשים רבים לעליה לקברו של הצדיק.

בסביבות השעה אחת עשרה בלילה, הגענו לציונות של בעל הסולם במספר אוטובוסים ורכבים פרטיים. שמחנו לפגוש שמה הרבה מאד אנשים שכבר נמצאים על קברו של בעל הסולם.

לפני שנכנסנו לציון, מו"ר הרב אדם סיני שליט"א דיבר לפני כל הקהל דברים המכינים לקראת הכניסה לציון. לאחר מכן נכנסו כל הגברים לציון, הנשים עמדו מבחוץ. הרב קרא את מכתב "ההתגלות הנבואית" שכתב בעל הסולם, קראנו את התהילים שנוהגים לקרוא על הקבר, שרנו שירים – שירי נשמה הידועים בקהילתנו ומעוררים את הלב לתשוקה גדולה ללכת בדרכו הנשגבה של בעל הסולם. הרב שוב דיבר, ואמר לנו את החובה הגדולה שלנו להודות לבעל הסולם על המפעל הרוחני העצום שנתן לנו וכמה אנו צריכים לנצל את ההזדמנות הנשגבה שנפלה בחלקנו וללכת בדרכו בחוזקה. לאחר מכן התפלל כל אחד מהחברים את תפילתו האישית על הקבר – ויצאנו חזרה.

ומה אז? כמובן – "משקה" חריף עם הרב והחברים, "לחיים" כולם אומרים, כיבוד קל מוגש.

לאחר החג הטהור, יום הכיפורים, שממנו יצאנו כל כך מחוזקים, ולאחר הנסיעה לציון של בעל הסולם, שממנה יצאנו עם תעצומות נפש גדולות מאד להליכה בדרכו ולהפצת תורתו של בעל הסולם, לאחר כל אלה – סעודה!

 unnamed (3)

סעודת יארצייט

למחרת בערב, כלומר ביום בראשון בערב י"א תשרי, שוב התאספנו כל הקהילה הקדושה לבית המדרש לסעודה דשנה שהכינו צוות המטבח. ומה בתוכנית? סעודה גדולה, דברי תורה רבים של מו"ר הרב אדם סיני וכל רבני סניפי הסולם, ריקודים עצומים עם כבוד הרב בשמחה גדולה של מצווה, מצגת על בעל הסולם, ועל כולם מנצחת להקת הסולם במוזיקה ערבה.

דברי התורה, הריקודים והשירים – מובאים כאן בדף זה.

 

דברי מורנו ורבנו כבוד הרב אדם סיני שליט"א, ודברי רבני סניפי הסולם מתוך הסעודה:

 

(בליווי ריקודים ומוזיקה)

 

קריאה גדולה

מו"ר הרב אדם סיני יוצא בקריאה גדולה לכל מי שלומד את בעל הסולם, לכל מקום, לכל שיטה, לכל דרך שהולכת על פי בעל הסולם הקדוש – לכולם קורא הרב להתאחד! לשבת יחד בשולחן אחד, כל הרבנים ללא הבדלי תארים וכד' ולראות כיצד כן אפשר להתאחד, ולא להנציח חס ושלום את הפרוד.

דברי תורה מאת רבני הסניפים וכבוד הרב:

 

מצגת על בעל הסולם זצוקל:

 

 

מוזיקת הסולם מתוך יארצייט בליוי ריקודי החברים:

שירים חסידיים במוזיקה לבבית מומלץ לשמוע!!!

חלק ב':

 
תמונות מתוך הסעודה והעלייה לציון: