סעודת יארצייט בעל הסולם – תשע"ה

159

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams