מדוע אברהם יורד למצרים? הוואטסאפ היומי מהזוהר – מאת הרב דוד היימן

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך לך, י"ב תשרי, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה –

מדוע ירד אברהם אבינו מצרימה?

סיכום השיעור –

עונה הזוהר – משום שהוא (מצרים), דומה לגן עדן.

יש להבין שהשתוקקותו הגדולה של האדם מונחת בקליפה. עליו לגלותה ולהשתמש בה באופן הנכון. על מנת להשפיע נחת רוח לבורא.

אברהם, באמונה גדולה, בבחינת חפץ חסד, יורד למצרים על מנת לעורר את ליבו, את שרה.

מבקש הוא שיתפשטו המוחין העליונים בהם זכה בבחינת ראש, לבחינת גוף.

הסכנה הגדולה הטמונה בירידה למצרים היא, שבעלי הזימה יבקשו לחמוס את שרה. אך זאת מתגלה במלוא יופיה. ביראה המגלה את רצונה האמיתי, בבחינת השכינה הקדושה. רצון לאהבה ולא לסיפוק אישי.

כך צריך האדם לרדת מצרימה, לרצונותיו הפרטיים, המשתקפים לו במראת העולם הזה. ירידה שתפקידה לעורר השתוקקות שתכליתה לשמש כאמצעי לקשר עם הבורא יתברך.

לקבלת  הואטסאפ היומי בנייד שלכם – שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.