דף היומי בזהר הסולם – לך לך מ-מב (שיעור השקפה)

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך לך, עמודים מ' – מ"ב, י"א תשרי תשע"ה

אנו ממשיכים את המאמר המדבר על ג' המדרגות – נפש, רוח ונשמה שבאדם.

במאמר זה אנו מדברים על ג' מדרגות שבאדם. את הנפש והרוח מקבל האדם מאביו ואמו, את הנשמה מקבל מהקב"ה. נשמתו של אדם הראשון נולדה מז"א ומלכות דאצילות, והכח הנוסף הוא בינה דאצילות. כך יש נשמה רוח ונפש. נשמה – מבינה, רוח – מז"א, נפש – ממלכות דאצילות.

בתוך מדרגת הנפש נמצאת מדרגת הרוח, ובתוך מדרגת הרוח נמצאת נקודה שנקראת נשמה.

מה תפקיד האדם?
את הנפש אין לאדם אפשרות לתקן. הנשמה כבר מתוקנת, היא חלק אלוקה ממעל. לכן את מדרגת הרוח צריך האדם לתקן.

על הנפש שורה הדין של הנחש שנותן לאדם כח של פרטיות. הנחש אוכל עפר, כלומר שכל מה שאוכל טועם בו טעם של עפר שהוא בחינת אנוכיות, כח של מוות, ששואל תמיד – מה אני אקבל? את הכח הזה אין אפשרות לתקן בעולם הזה.

את מדרגת הרוח, שהוא בחינת הרוחניות שהאדם מרגיש בעולם – את זה הוא יכול לתקן. זה כמו צד ההשקפה, התודעה, שיש לאדם. רק רוחניות זו עומדת לתיקון אצל האדם.

כאשר נפטר האדם הוא עובר דרך מערת המכפלה, שמה נותנים לו האבות מכתב, איתו הוא הולך למעלה. למעלה בודקים את המכתב – אם זוכה האדם, דהיינו שזיכך את רצונו והכליל אותו בצד הנשמה מכניסים אותו לגן עדן, ואם לא זוכה – לא זוכה…

כך בכל מעשה שהאדם עושה, אם הוא לא רוצה להירדם רק בתוך המעשה אז הוא עושה תיקון עם הרוח באותו המעשה ואז הוא נכלל בצד השמה שבו. כך לאט לאט הוא מתקן את רוחו להיות מזוככת ולא נשאר בכל פעולה רק עם צד הגוף.

לכן בכל פעולה אומרת לנו התורה – יש לך הזדמנות לקחת את הפעולה לרוחניות. אתה אוכל? תברך. אתה קושר נעליים? יש דרך נכונה לקשור. זו מתנה זה לא כדי להטריד אותנו…

לכן אדם יקפיד היטב וידע שהרוח היא כרגע עומדת לתיקון, זה כמו הצורה שבתוך החומר. הגוף יעמוד לתיקון רק באלף השביעי.

זוהי רק טעימה קטנה מתוך שיעור נשגב – כדאי לשמוע את השיעור המלא…