הדף היומי בזוהר הסולם – לך לך – מו-מח (שיעור השקפה)

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך לך, עמודים מ"ו – מ"ח, י"ד תשרי תשע"ה

אברהם אבינו יורד למצרים מכיוון שיש רעב בארץ.
לפני כן אמר לו הקב"ה לבוא לארץ כנען, ובארץ כנען אברהם פועל רבות ומגייר אנשים. כעת בגלל רעב אברהם יורד למצרים. למה? כיצד מעז אברהם? משום שאברהם רוצה לעשות תנועה נוספת בשביל הרוחניות. ארץ כנען היא מדרגת נשמה אבל אברהם רוצה להשיג גם מדרגת חיה, שהרצונות הגדולים של מדרגת חיה שנפלו משבירת הכלים – נפלו למצרים ולכן משם צריך להביאם.

עוד אומר לנו הזוהר הקדוש שאברהם אבינו שם את שרה בתוך תיבה כדי שלא יראו אותה בכניסה למצרים – שלא יקחו אותה אל פרעה מחמת יופיה. אך למרות זאת ראו אותה אנשי המכס ולקחו אותה אל פרעה. פרעה לא יכל לפגוע בשרה ועוד שקיבל בגלל עונשים ובסוף החזיר אותה לאברהם עם רכוש גדול.

ומה זה אומר לנו מבחינה פנימית? התיבה היא מקום שמור, כמו תיבת נח. השמירה מפני החיצוניים היא מוכרחת במיוחד במקומות טמאים כמו מצרים. לכן דווקא את שרה שהיא צד הגוף, צד הרצון, אותה הוא שומר בתוך תיבה.
השמירה היא על ידי אמונה. אם האמונה היא חזקה וברורה – גם השאלות הגדולות לא יוכלו לפגוע בעבודת ה' של אברהם. לכן גם אם המצרים רואים את שרה אברהם לא מפחד, הוא יודע שהשכינה שומרת עליה, כי הוא שם אותה בתוך תיבה, במסגרת אמונית.

כאשר שרה הייתה בבית פרעה ומשם נתן פרעה רכוש גדול לאברהם – בעצם זכה אברהם ברצונות הגדולים הנמצאים בטומאה, שאותם מקבל בזכות שירד למקומות הנמוכים. אבל כאן צריך להזהר כמובן שלא ליפול בטומאה, אלא לחזור עם הכלים לקדושה.

כאן צריך עקשות גדולה – לגאולה!!!

כך גם כאשר אבותינו ירדו למצרים, ולאחר מאתים ועשר שנים עלו ממצרים ברכוש גדול, והשיגו ג"ר דחכמה, שזוהי מדרגה עצומה מאד, ואסור להתקע במצרים אלא חייב להתקדם למדרגות גדולות יותר. אסור להשאר במצרים! אחר כך, מתוך אחדות גדולה המדרגה הבאה שלהם הייתה מעמד הר סיני!

אברהם אבינו הוא השורש – זרעו שירד למצרים עוברים את אותם התהליכים שהיו אצלו.

אסור להתיאש בדרך, צריך עיקשות, צריך ריכוז, צריך תפיסה אחדותית בכל הדרך ולא להיתקע בדרך.

בעזרת ה' נזכה כולנו למציאות שלימה בקשר עם הקב"ה.

זהו סיכום קצר, כדאי לשמוע את השיעור המלא…