מסעותיו של אברהם אבינו – סיכום הזוהר היומי מאת תום לב

 דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך לך, עמודים ל"ד – ל"ו, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלות –

 

כיצד אפשר להכניע את יצה״ר?

האם אפשר להגיע לתכלית בלי הגוף, רק עם הנשמה?

 

סיכום השיעור:

 

מאמר זה הוא בחינת סתרי תורה, בו מספר לנו הזוהר על המלחמה ביצה״ר, דרך אברהם אבינו ומלחמתו ביצה״ר.

 

אברהם אבינו הלך עד מקום שכם, ולאחר מכן לאלון מורה.

 

מסביר הזוהר ששכם הוא בית כנסת, מדור השכינה, בחינת אהבה וכינוס החברים. אולם לפני שבא האדם לעשות את העבודה שבלב (ביה״כ), צריך תחילה לקבל יראה (ביהמ״ד), ורק אז לבוא ולשכלל את ליבו.

 

אברהם הוא כנגד הנשמה, שירדה לעוה״ז לעשות תיקון. הנשמה היא בחינת הכלל הרוחני שיורדת לעוה״ז ומקבלת בחינת גוף, אותו צריכה היא לחבר אל הכלל.

 

יצה״ר, שהוא הכנעני, נבחן לסוחר ששואל ״מה אקבל מזה״? איך מכניעים את תוקפו של נחש זה (הכנעני)? ע״י תשובה.

 

התשובה מתחילה ראשית בהבדלה בין צד הגוף לצד הנשמה, כפי שנפרדו לוט ואברהם. זהו תיקון של יראה. אולם כאשר מבדיל האדם את רצונות הגוף מהנשמה, הולך הרצון של הגוף וחובר לרשעים. אך הנשמה נלחמת כדי להחזירו בתשובה, דהיינו שגם עם רצונות הגוף אפשר יהיה לעבוד את ה׳.

 

בזאת נבחן שמחזיר אברהם את הרכוש, וזה הנבחן לתיקון הלב, תשובה מאהבה.