סוכות – אגרות קודש מאת בעל הסולם, עמוד קמ"ח (חלק שני)

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams