סוכות – מכתב מהרב"ש לתלמידיו בעניין סוכות, מכתב י"א

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams