לאן עולה הנשמה לאחר שהאדם נפטר? סיכום הזוהר היומי – מאת הרב עדיאל רוזנפלד

הדף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך-לך, עמ' מ'-מ"ב מתוך שעורו של הרב אדם סיני שליט"א:

 

שאלה:

לאן עולה הנשמה לאחר שאדם נפטר?

 

סיכום השיעור:

 

מלמד אותנו הזוהר הקדוש שלאדם יש ג' מדרגות: נפש, רוח ונשמה.

 

הנשמה שבאדם נמצאת במצב פוטנציאלי, היא נותנת לו את החיות האלוקית, היא מקור ההשראה ולא יכולה להיפגם.

 

הרוח היא הרוחניות של האדם, צד הכוונה, צד הצורה, שהיא בעיקר עומדת לתיקון.

 

הנפש היא צד הגוף וגם היא לא עומדת לתיקון בזמן תיקון, אלא מתקנת רק בגמר תיקון, כאשר "בילע המוות לנצח".

 

כאשר אדם נפטר הנפש חופפת על הקבר, הרוח נבחנת ונבדקת האם מזוככת מספיק להיכנס לגן עדן, או שצריכה לרדת ולחזור בגלגול ולהמשיך לעשות תיקונים. הנשמה עולה למקורה, לשורשה.

 

הנפש פועלת לפי חוקים של העולם הזה והרוח שהיא צד הכוונה, שמתכללת בנפש, פועלת מתוך חוקים של העולם הזה אבל צריכה להתקשר לנשמה, לרוחניות אמתית.

 

הנפש היא צד האנוכיות והגאווה שבאדם, דרכם האדם צריך לעשות עבודה ולתקן את הרוחניות שלו.

 

כך גם בכל מעשה שאדם עושה, יש את צד המעשה שהוא בחינת הנפש ויש את צד הכוונה, הרוח, שהיא בעיקר העומדת לתיקון.

 

לקבלת הסיכום היומי מהזוהר בוואטסאפ בנייד שלכם שלחו סמס/ואטסאפ עם המילים – נא לצרף לסיכום, למספר 0542142421.

תודה