דף היומי בזהר הסולם – לך לך נב-נד (שיעור השקפה)

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך לך, עמודים נ"ב – נ"ד, ט"ז תשרי חול המועד סוכות תשע"ה

במאמר הקודם למדנו על אברהם אבינו שירד למצרים כדי להמשיך את ההתקדמות שלו. איך זה קשור למצרים? משום שכדי להתקדם צריך לגלות רצונות חדשים שיעירו אותו. הרצונות החדשים טמונים אצל הס"א, במקום הטומאה, שמה יש קלקול ושמה צריך תיקון. לכן למרות שה' לא אמר לו לרדת למצרים הוא יורד מתוך תשוקה לתקן עוד.

את שרה הוא שם בתוך תיבה, ואותה גילוי אנשי המכס. ראו שהיא יפה מאד ולכן לקחו אותה אל פרעה מלך מצרים. בפנימיות האדם הפרוש הוא שהאדם רוצה להשתמש ברצון יפה של קדושה בשביל הטומאה. אברהם שהוא צד הצדיק שבאדם מבין שאין ברירה משום שזה מקום הטומאה במצרים אבל הוא מחזיק בצד הקדושה בכל מחיר ומצדיק את ה', וה' שומר על שרה בבית פרעה ולא נוגע בה כלל, ולאחר מכן פרעה משלח את אברהם ברכוש גדול המורה על אותם רצונות שאברהם מגלה במצרים ומשם מעלה לתיקון. זה הרכוש שבשבילו ירד וזה הרכוש שאכן משיג.

בשיעור היום אנו לומדים בעניין הצדיק. כתוב "צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון ישגה".

מה הקשר בין תמר לצדיק? אומר הזוהר הקדוש – מה תמר אינו עולה אלא זכר ונקבה כך הצדיק אינו עולה אלא זכר ונקבה. הזכר הוא צדיק והנקבה היא צדקת. כמו אברהם ושרה.

מהו כארז בלבנון ישגה? מה ארז בלבנון הוא עליון על כל האילנות, אף הצדיק, הוא עליון על כל, והכל יושבים תחתיו. כלומר שמתקיימים בזכותו.

עוד למדנו – צד הנקבה, שהיא צד ההשתוקקות שבאדם, צריך להתעורר בלילה ללמוד תורה ולשבח את ה' בשירות ותשבחות.
בחצות לילה צריך האדם להתעורר לעסוק בתורה ולשבח את ה' בשירות ותשבחות. בכך האדם מייצר בתוכו צד של חסדים. מפנה האדם את ההשתוקקות שלו לה' ית'. לילה הוא זמן של תאוה והשתוקקות גדולה – כאשר קמים ומרגישים את ההשתוקקות הגדולה ואותה מקדישים לה' ית' אז זוכים ללבוש של אור החסדים. לאחר שאדם משיג לבוש של אור דחסדים יכול ביום להשיג את אור החכמה.

דוד המלך היה קם בחצות לילה תמיד, לשבח את ה'.

כל פעם שיש לאדם השתוקקות (חצות לילה) – צריך לשבח את ה'. אם לאדם אין התעוררות של ההשתוקקות אז הוא צריך לדקור קצת את עצמו כדי שיתעורר… צריך לוותר על ההשתוקקות הגדולה המורגשת כהשתוקקות לדברים חיצוניים של סיפוק עצמי ולחדור לפנימיות ולרצון לקשר עם ה'.

לקום בחצות לילה זהו מושג פנימי אך כדי לעורר את הפנימיות צריך מעשה חיצוני, לכן צריך לקום בפועל בחצות לילה, כל לילה, לעסוק בתורה ולשבח את ה'!