מהו הקשר שמוליד נשמה? סיכום הזוהר היומי מאת הרב יוני כהן

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך לך, עמודים ל"ז – ל"ט, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה:
איך מגיעים ילדים לעולם?

סיכום השיעור:

במאמר שלפנינו הזה"ק מבאר לנו איך מפעולה גשמית נולדת נשמה. בביאור זה יש בו לשפוך אור גם על מה שמתרחש בלבו של האדם.

ראשית נאמר שכל כוונתינו היא להבין את הנקודה הרוחנית שמאחורי המעשה הגשמי.

היום ננסה להבין את בחינת הנפש שבלידת האדם.

אומר לנו הזה"ק שכשרוצים לעשות צנועה בין שני מולידים, צריך לבוא ממקום של שיתוף והסכמה. 'הסכמה' מלשון סכום, שהוא הכלל. דהיינו שהתנועה באה ממקום רוחני, ממקום של כלל, ולא ממקום גופני, של רצון לסיפוק אישי.

יוצא איפה שכשהאדם בא בחיבור עם אשתו, עליו לחפש את נקודת הקשר עמה, ולא את תאוותו. רק ממקום כזה ניתן להוליד נשמה, הבאה מרוחניות טובה.

כך מגיעים ילדים אמיתיים לעולם.

מועדים לשמחה!

לקבלת  סיכום הזוהר היומי בהוואטסאפ שלכם – שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.