דף היומי בזוהר הסולם – לך לך עמודים מט-נא (שיעור השקפה)