הקדמה לתלמוד עשר הספירות

ההקדמה עוסקת במהות ההשקפה היהודית. בעל הסולם בתחילה עוסק בשאלות על ההיתר והחובה ללמוד קבלה, ועונה עליהם, ולאחר מכן ממשיך בהרחבה בענייני אמונה, מהות התורה והקשר לה' ית'. בהקדמה זו 156 אותיות.

שיעור ניסיון: