סעודת ראש חודש מרחשון – תשע"ה

109

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams